Atrofická gastritida/intestinální metaplázie

atrofická gastritida/intestinální metaplázie kontrola v intervalu
bez dysplázie limitované na antrum není indikována
extenzivní (antrum i tělo) 3 roky
s dysplázií vysokého stupně ihned a za 6-12 měsíců
nízkého stupně do 12 měsíců

Základem je kvalitní vyšetření přístrojem s vysokým rozlišením s možností elektronického zvýraznění slizničního reliéfu případně (zvětšovací) chromoendoskopie po dobu nejméně 7 minut s dostatkem biopsií (minimálně 4 separátní vzorky: 2x antrum, 2x tělo; vždy velké a malé zakřivení).
Všichni pacienti by měli být testováni na přítomnost H. pylori a v případě pozitivity eradikováni.
Nutno vzít v úvahu rodinnou anamnézu karcinomu žaludku.
Nutná detekce, staging a případně resekce všech viditelných lézí.

Literatura: Dinis-Ribeiro M et al. Management of precancerous conditions and lesions in the stomach (MAPS): guideline from ESGE, EHSG, ESP and SPED. Endoscopy 2012;44:74-94.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz